FMCK Södertörn är en av totalt 39 kårer som verkar under FMCK.

Vi har vårt kårgarage på Berga och vår inriktning är den gröna delen.


FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bl.a. bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma för FMCKs medlemmar är naturligtvis motorintresset men också viljan att möta nya utmaningar, allt i samhällets intresse. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och

terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet är en ordonnans vardag.


En av FMCKs huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation.

Det behöver inte handla om den våldsamma dramatik som attentat innebär. Det räcker med intensiva snöoväder, översvämning, bränder eller orkanvindar under något dygn för att samhället till stora delar lamslås. Det är i dessa sammanhang som FMCKs ordonnanser kan bidra med sin kompetens.


Vi finns i Hemvärnets förband, men är alltid tillgängliga när samhället i övrigt är i kris.


MC-ordonnansen kan:


- Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.

- Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.

- Transportera material som t.ex. läkemedel, blod, verktyg och vapen.

- Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.

- Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, t.ex. sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats.

- Utföra enklare rekognoscering av t.ex. framkomlighet och bärighet hos vägar och broar.

- Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal.

  Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull


Kontaktpersoner FMCK Södertörn är:


-Anders Rosenlind, kårchef

-Rikard Björkman, vice kårchef

-Stefan Ohm, kassör

-Peter Asplund, sekreterare


Vill du veta mer hör av dig till oss: styrelsen@fmcksodertorn.se